Inter-Aek, 21 convocati: assenti due big nerazzurri