Pino (entourage Icardi): "Perisic partirà, mentre Mauro no"