L'Equipe - Thomas Gaydu è dell'Inter, a breve l'ufficialità