GdS - La partita ai raggi X: Allan e Insigne i grattacapi per i nerazzurri