TS - Vazquez gasa Palermo, i rosanero credono nell'impresa...